O 20 dnů déle…

ZPĚT K VÝPISU ČLÁNKŮ

… bylo to zapotřebí?

ochranná lhůta katastr nemovitostí 20 dnů

 

1. leden 2014 a nový katastrální zákon s sebou přinesl i mnohé změny, které se dotknou každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

Jedna ze zásadních změn je tzv. “ochranná lhůta.“

Podle nové úpravy bude mít katastr nemovitostí povinnost informovat majitele nemovitostí o všech změnách, ke kterým by mělo dojít v souvislosti s jejich bytem, pozemkem či domem.

Katastr nemovitostí nebude moci provést žádnou změnu dříve než po uplynutí ochranné lhůty, která je 20 dnů.

 

Proč vznikla ochranná lhůta?

Ochranná lhůta vznikla, aby se zabránilo ilegálním změnám na nemovitostech (převod nemovitosti, zápis věcných břemen, zatížení nemovitosti zástavou apod.).

 

Jak to vypadá v praxi?

Pokud kdokoliv vloží na katastr nemovitostí kupní smlouvu, nebo jakoukoliv jinou převodní smlouvu, také zástavní smlouvu, věcné břemeno apod., bude nejprve katastrem nemovitostí o této chystané změně stavu obeznámen. Obeznámení vám přijde na vaši adresu formou doporučeného dopisu.

Ode dne vložení smlouvy na katastr se zároveň začne odpočítávat lhůta 20 dnů, ve které katastr nemůže provést navrhovanou změnu!

Pokud na dopis nebudete reagovat, má se za to, že se změnou souhlasíte. V opačném případě je třeba velice rychle jednat a obeznámit katastr nemovitostí, že s navrhovanou změnou nesouhlasíte a řízení zastavit!

Až po uběhnutí lhůty 20 dnů, může katastr zapsat navrhovanou změnu. Může to udělat ihned následující 21. den, ale můžete také čekat dalších 30 dnů.

Neznám rychlost zápisu katastru nemovitostí v ostatních městech, ale v Praze a Středočeském kraji počítejte s 20 dny ochranné lhůty + s 25 až 30 dny, než bude zápis proveden.

 

POZOR:

Pokud jste prodávající, tak ve většině případů se dostanete ke svým finančním prostředkům až po zápsání vlastnického práva na nového majitele. Tzn. na své peníze budete čekat (oproti minulému roku) až o 20 dnů déle.

 

Jaký je můj osobní názor na ochranou lhůtu?

Neznám přesná čísla, ale předpokládám, že statisticky nedocházelo k ilegálním převodům a změnám na katastru nemovitostí ve více než 0,01% případů!!!

Kvůli jednomu případu z desetitisíc, tak musí 9 999 lidí počkat na svoje peníze o 20 dnů déle. A sám dobře vím, že v praxi je toto zdržení mnohdy zásadní, neboť na vyplacení peněz jsou navázány další úkony. Například nákup nové nemovitosti, splacení dluhu, splacení úvěru před končící fixací a tak podobně.

Přitom stejnou ochranu vaší nemovitosti vám elegantně a bezpečně zajistí i online aplikace, které 24hod. denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce hlídají vaše nemovitosti. Více o těchto aplikacích vám napíšu už brzo v dalším článku.

 

Pokud se vám můj článek líbil, přihlaste se k odběru a buďte o dalších článcích informování e-mailem…

Budu rád za vaše komentáře a názory.

 

Autorem článku je Martin Tesárek