Paradox jménem energetický štítek, nebo-li PENB

ZPĚT K VÝPISU ČLÁNKŮ

Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li ve zkratce PENB je něco jako energetický štítek na elektrospotřebičích. Slouží k vyhodnocení celkové energetické náročnosti budovy a zařazení jí do příslušné třídy v rozsahu A (mimořádné úsporná) až (mimořádně nehospodárná). Průkaz by měl sloužit k ochraně spotřebitele. Kupující nemovitosti předem ví, jakou má budova energetickou náročnost a nemusí se následně obávat prodraženého provozu. …tak praví zákon o hospodaření s energií a energetické náročnosti budov.

penb

Zdroj obrázku: http://www.realitymagic.cz/wp-content/uploads/2012/12/stitky.png

 

ALE JAK JE TO S PRŮKAZY VE SKUTEČNOSTI?

 

Průkazy energetické náročnosti budov jsou postupně vládou zaváděny od 1. 1. 2013. Od roku 2013 jsme v našem týmu prodali, troufnu se říct přes 300 nemovitostí /malé byty, velké byty, rodinné domy ale i činžovní domy, nebo chaty/. Nebojím se tak tvrdit, že máme s PENB určitou zkušenost. Jak při zastupování prodávajícího – jehož povinností je PENB kupujícímu předložit, tak při zastupování kupujícího, v jehož zájmu by naopak mělo být PENB po prodávajícím vyžadovat.

 

PENB_harmonogram

 

Bohužel praxe je taková, že PRODÁVAJÍCÍMU se do vyhotovování PENB vůbec nechce. Nevidí v tom smysl, důvod, nechce se mu za to platit. Naopak zákona znalí KUPUJÍCÍ to ve většině případů od PRODÁVAJÍCÍHO vyžadují – i přesto, že v průkazu energetické náročnosti budovy neumí číst a nic jim to o skutečné spotřebě za energie v bytě neřekne, ale o tom až na konci tohoto článku…

 

jak ve skutečnosti vypadá průkaz energetické náročnosti budovy

Vyznáte se v tom?

– – – NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY – – –

 

Kdy je PENB potřeba ?

Průkaz energetické náročnosti budovy potřebujete už při samotné inzerci nemovitosti a ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu, nebo pronájmu budovy jste povinni uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB.

 

1) NOVOSTAVBY, RENOVACE Průkaz potřebují všichni stavitelé a vlastníci novostaveb a také ti, kdo stavbu výrazně renovují, což znamená, že se renovace týká aspoň 25% celkové plochy obálky budovy (výměna oken, dveří, střechy, zateplení a tak podobně).

 

2) PRODEJ, PRONÁJEM DOMU Pokud se chystáte prodávat, či pronajímat dům, musíte si nejprve obstarat PENB, jinak Vám hrozí až statisícová pokuta, u právnických osob až dvousettisícová.

 

Samozřejmě, jako vždy existují i výjimky, a to u následujících budov:

  • budovy postavené do roku 1947, které od té doby neprošly zásadní rekonstrukcí – dům automaticky spadne do třídy G
  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou do 50 m² – POZOR! jedná se o domy do 50 m² nikoliv bytové jednotky, jak mnoho realitních makléřů zaměňuje!
  • památkové budovy
  • budovy určené pro bohoslužby a náboženské účely – kostely
  • budovy pro rodinnou rekreaci – chata nebo chalupa, která je užívaná pouze jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než čtvrtina spotřeby budovy za rok obývání
  • budovy průmyslové či zemědělské s roční spotřebou do 700 GJ

 

3) PRODEJ BYTU Pokud budete prodávat pouze ucelenou část budovy – bytovou jednotku, je také nutné obstarání průkazu, avšak průkaz hodnotí celou budovu, NIKOLIV JEN bytovou jednotku. Bytové domy průkaz nepotřebují, dokud se některý z bytů neprodává. Jako vlastník a prodávající bytu musíte písemně zažádat společenství vlastníků bytových jednotek o vystavení ověřené kopie průkazu nad dům. Pokud ho ani po zažádání nedostanete, můžete průkaz nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední tři roky, ale musíte v inzerátech uvádět energeticky nejnáročnější třídu G (mimořádně nehospodárná).

 

 

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti  na domy a byty, které nechci prodat a ni pronajmout?

Pokud dům, či byt NEprodáváte, nebo NEpronajímáte, NENÍ vaší povinností PENB nechat zpracovat.

 

Jaké podklady potřebuji k vyhotovení průkazu?

Adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ), účel, pro který je budova využívána, parcelní číslo, identifikační údaje vlastníka/stavebníka, identifikační údaje provozovatele/popř. budoucího provozovatele, technické údaje budovy, plán situace stavby, technická zpráva, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy, způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech), popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů, popis solárních kolektorů (typ, počet, orientace ke světovým stranám).

 

Kdo průkazy zpracovává?

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, je legislativně vymezeno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Průkazy zpracovávají energetičtí specialisté, odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu, seznam odborníků naleznete na tomto odkaze. My osobně využíváme společnost NEMOPAS, se kterou máme dlouhodobě dobré zkušenosti.

 

Kolik vyhotovení průkazu stojí a jak dlouho to trvá?

Cena není zákonem pevně stanovena. Ceny se pohybují od 2 000 Kč pro prodej rodinného domu a od 7 000 Kč pro bytový dům (záleží na velikosti domu, počtu bytových jednotek, členitosti apod.). Doba vyhotovení průkazu záleží na velikosti a členitosti budovy, zda má či nemá stavební dokumentaci. U domů, které mají stavební dokumentaci, může být vyhotovení průkazu otázka několika málo dní.

 

Jak dlouho průkaz platí?

Platnost průkazu je 10 let od jeho vyhotovení, za předpokladu, že dům neprojde výraznou renovací.

 

Vlastním byt v bytovém domě, kde funguje SVJ, jak je to s PENB?

V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy, nebo SVJ jsou povinni od roku 2013 zajistit zpracování JEDNOTNÉHO CENTRÁLNÍHO PRŮKAZU i při prodeji byť jen jednoho bytu z celého domu (od 1. 1. 2016 platí tato povinnost i u pronájmu bytu). Kterýkoliv majitel bytu v bytovém domě pak může využít tohoto jednou zpracovaného průkazu! Pokud se však komunikace s SVJ zadrhne a vlastník bytu průkaz na písemnou žádost nezíská, může předložit TŘI ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ za energie, které v bytě spotřebovává (např. teplo, elektřina, plyn).

 

Vlastním družstevní byt v bytovém domě, jak je to s PENB?

U družstevního bytu se formálně nejedná o prodej bytu, nýbrž převod členského podílu. NENÍ tedy vaší povinností nechat PENB vyhotovovat. Obdobně je tomu i když družstevní byt pronajímáte (z právního hlediska se jedná totiž o podnájem). Opět nemáte ze zákona povinnost PENB vyhotovovat.

 

Co hrozí, když budu prodávat, či pronajímat dům, nebo byt bez průkazu energetické náročnosti budovy?

Při prodeji/pronájmu, nebo nepředložení energetického průkazu náročnosti budovy kupujícímu, hrozí sankce!  Fyzické osobě může být udělena sankce do výše 100 000 Kč a právnické osobě až do výše 200 000 Kč. Přesné znění sankcí najdete na tomto odkaze.

 

Mohu něco udělat, pokud mi prodávající/pronajímatel nechce energetický průkaz budovy předložit?

Pokud se nejedná o výjimky, které jsem pospal výše a prodávající/pronajímatel má opravdu ze zákona povinnost vám energetický průkaz budovy předložit, ale nepředloží, můžete tuto skutečnost nahlásit na Státní energetickou inspekci, která by měla sjednat nápravu.

 

A na konec, jak bude průkaz vypadat a co se z něj dočtu?

 

Sami vidíte, že „průměrný občan“ bez odborného vzdělání, není schopen v tomto průkaze energetické náročnosti budovy číst. Jediné co se dozví je, do jaké třídy je budova zařazena: A (mimořádné úsporná)G (mimořádně nehospodárná). Celé to dává ještě smysl u prodeje/nákupu domu, kde se opravdu z PENB „něco málo“ o hospodárnosti domu a potažmo s tím spjatých energetických výdajích, dozvíte.

 

Paradox je to ale u prodeje/koupě bytu, kdy PENB hodnotí celou budovu a nikoliv tedy /jak se mnoho lidí mylně domnívá/ jednotlivý byt. Díky PENB zjistítě, že budova získala označení např. G, tedy mimořádně nehospodárná. Zdálo by se tak, že vás čekají enormní náklady za energie – velké úniky tepla a s tím spjaté vysoké výdaje za vytápění apod.

 

Jenže, ono to tak úplně být nemusí…

 

Nelze přece srovnávat energetickou náročnost bytu, který je umístěn uprostřed budovy a je vytápěn ze všech stran teplými místnostmi sousedů, s bytem, který bude umístěn v přízemí, nebo dokonce v suterénu budovy – a to právě PENB dělá!!!

 

Z hlediska kupujícího bytové jednotky, jsou pro vás informace z průkazu energetické náročnosti budovy ZKRESLENÉ a nic nevypovídající o skutečných vynaložených nákladech za měsíční spotřebu energií v bytě!

 

V případě tohoto článku jsem použil PENB z bytu který jsem prodal před několika lety v Kodaňské ulici, v Praze. Jelikož se jednalo o původní cihlovou zástavbu z meziválečných let 20. století, která neprošla výraznou renovací v posledních letech, získala budova a s tím i byt, označení G – mimořádně nehospodárná. Mohlo by se tak zdát, že koupit byt v tomto domě, je něco jako koupit „zajíce v pytli“. Jenže podle evidenčního listu a skutečných nákladů byly měsíční náklady včetně fondu oprav a nákladů za vytápění v tomto bytě 1+KK (29 m²), který je navíc umístěn v přízemí budovy! pouhých 1 768 Kč.

 

Mohlo by se zdát, že pokud vám majitel bytu nepředloží PENB, ale využije alternativu a to TŘI ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ za energie, které v bytě spotřebovává (např. teplo, elektřina, plyn), řekne vám to o skutečné spotřebě daleko více než PENB.

 

Jenže, ono to tak OPĚT úplně být nemusí…

 

Zažil jsem mnoho případů, kdy se v prodávaném bytě poslední dva roky vůbec nebydlelo. Nebo opačný extrémní případ: majitel miluje teplý a vyhřátý byt a díky tomu, že pracuje z domova, topí si v bytě celý den – a to i na jaře a mnohdy pustí topení i v chladnějších letních dnech. Dokážete si asi představit, jak vypovídající pak budou předložená vyúčtování za teplo, elektřinu a plyn…

 

Co z toho plyne?

 

Odpověď nechám na vás! Podělit se o ni můžete se mnou a dalšími čtenáři tohoto blogu v komentářích, pod tímto článkem. Tak nebo tak PENB je při prodeji/pronájmu domu/bytu ze zákona vaší povinností. Neměli byste tak na to zapomínat a vystavovat se zbytečně možným pokutám ze strany Státní energetické inspekce. Doufám, že vám tento článek a moje zkušenosti s PENB poskytly relevantní informace, které dříve, nebo později využijete.

 

Martin Tesárek,
více o mě se dočtete v mém příběhu