Rozdělení pozemku lze vyřídit za 9 – 12 týdnů

ZPĚT K VÝPISU ČLÁNKŮ

Máte v plánu rozdělit pozemek a obdarovat tak své děti, nebo jej po částech rozprodat? Připravili jsme návod, který vás provede potřebnými kroky. Celý proces lze vyřídit za 9 – 12 týdnů za předpokladu, že se neobjeví zásadní komplikace.

Dělení pozemku jako investice

V rámci našich realitních a investičních činností často jednáme s úřady s cílem rozdělit či scelit pozemky. S úspěchem využíváme zajímavou investiční strategii spočívající v koupi stavebního pozemku o větší rozloze s následným rozdělením na menší části a odprodejem se ziskem. I zde totiž platí, že čím menší plochu (stavební, nebo podlahovou) prodáváte, tím více Kč za m² jste schopni utržít.

Pro demonstraci: v projektu http://www.uzlatehoberanka.cz/ se m² bytu 1+KK o velikosti 23 m² prodával za 99 000 Kč, ale u bytu 2+KK o velikosti 49 m² ve stejném podlaží jsme byli schopni utržit „pouze“ 80 000 Kč. A to je jeden z důvodů, proč se staví, nebo přestavují původní byty 4+KK na menší a menší byty o dispozici 1+KK.

Podobně je to i u stavebních pozemků. I tady dokážete rozdělením na menší atraktivní parcely dosáhnout zajímavého finančního zhodnocení v krátkém časovém horizontu. Celý proces rozdělení je v kostce jednoduchý. Základem je vypracování geometrického plánu, který se předá stavebnímu úřadu společně se žádostí. Vlastní scelení či dělení pozemků následně provede katastrální úřad.

Jaké komplikace mohou nastat?

Stavební úřad může vydat v otázce dělení pozemků územní rozhodnutí, územní souhlas nebo souhlas s dělením nebo scelováním pozemku.

Vydání souhlasu s dělením nebo scelováním pozemku nastává tehdy, když není důvodné stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků. Od 1. 1. 2018 s účinností novely stavebního zákona, katastrálního zákona a dalších zákonem č. 225/2017 Sb., došlo ve vztahu k dělení pozemků k celkem velké změně. A sice je možné rozdělit pozemek na základě souhlasu stavebního úřadu i bez převodu vlastnického práva. To vše díky nové dikci ustanovení písm. a) § 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Rozdělení pozemků – postup

V následující části článku představíme postup pro rozdělení pozemku s prodejem oddělené části.

1. Zpracování návrhu geometrického plánu

Úvodní geometrický plán lze vytvořit formou výřezu katastrální mapy s navrhovaným dělením pozemku a vyznačenými přístupy z veřejného prostranství na všechny oddělované části. Zvládnete to i sami a zdarma, stačí použít katastrální mapu dostupnou online. Vyznačení navrhované změny se zakresluje do mapy červenou čarou, oddělované části se označují obvykle velkými písmeny abecedy, také je vhodné oddělované části přibližně okótovat. Nemá smysl vytvářet finální geometrický plán hned v tomto úvodním kroku, neboť vůči němu mohou obce či jiné dotčené strany vznést námitky a k dělení pozemku nakonec ani nemusí dojít.

Čas: asi 1 týden

2. Žádost stavebnímu úřadu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků (ke stažení zde) dodejte společně s návrhem geometrického plánu z předchozího bodu příslušnému stavebnímu úřadu. Úřad má na vyjádření 30 dní, reálně postupuje zpravidla rychleji.

Čas: 2 až 4 týdny

3. Zpracování plánu geodety

Máte-li v ruce souhlas stavebního úřadu, můžete nechat vytvořit finální geometrický plán a nechat jej schválit Katastrálním úřadem. Číslo plánu se bude následně používat v kupní smlouvě.

Čas: asi 1 týden

4. Sepsání kupní smlouvy

Pozemky v kupní smlouvě označte vždy co nejpodrobněji pomocí geometrického plánu. Nezapomeňte uvést číslo plánu, datum, číslo nového pozemku, výměru, druh pozemku či další informace, které parcelu jednoznačně identifikují.

Čas: asi 1 týden

5. Podání Návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Součástí návrhu musí být:

  • příslušný formulář (nutno vyplnit ručně, protože v aplikaci nejsou nově vzniklé pozemky ještě uvedeny),
  • 1× kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy,
  • geometrický plán,
  • listina prokazující, že jste vlastníkem pozemku,
  • souhlas stavebního úřadu,
  • plná moc v případě, kdy návrh nepodává sám vlastník pozemku.

Termín pro provedení vkladu do Katastru nemovitostí je 30 dní, z čehož prvních 20 dní běží ochranná lhůta, během které nesmí být vklad proveden. Následně je standardně pozemek převeden během 1 týdne.

Čas: 4 až 5 týdny

Celkový potřebný čas pro rozdělení pozemku je tedy 9 až 12 týdnů.